20 kwietnia 2018, sala Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK, ul. Bojarskiego 1.

Godzina 10. 00

Otwarcie sesji – przywitanie gości

Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Zbigniew Karpus

Organizatorzy – Prodziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK dr Patryk Tomaszewski, Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak

 

Panel I Ekspercki

10.30 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Energii Damian Kamiński „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w perspektywie długoterminowej

11.00 Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jarosław Wiśniewski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią „Potrzeby rozwoju obszarów wiejskich w zakresie energetyki i środowiska

11.30 – 11. 45 Pytania

11.45 Wystąpienie przedstawiciela Energa-Operator SA – Piotr Skoczko „Generacja rozproszona a bezpieczeństwo energetyczne”

12.15 Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – działania funduszu na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego

12.15.12.30 Pytania

 

Panel II – Globalne i regionalne perspektywy bezpieczeństwa energetycznego 

12.45 prof. UMK Arkadiusz Czwołek – Sektor gazowy w Polsce. Stan i zagrożenia”

13.05 dr Witold Ostant Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – Polityka energetyczna RFN, a mechanizm deprecjacji defensywnej”

13.25 dr Arkadiusz Lewandowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

i dr Luiza Wyrębkowska PWSZ w Płocku – m.in.  były Dyrektor Biura Prawnego PKN ORLEN Magazynowanie i przesył ropy oraz paliw jako obszar realizacji bezpieczeństwa energetycznego”

13.45 mgr Krzysztof Hebelok Politechnika Śląska – „Optymalizacja zużycia energii na przykładzie budynków użyteczności publicznej studium przypadku

14.00-14.15 dr Arkadiusz Meller Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie „Energetyka wiatrowa w Polsce – szanse i zagrożeni”

14.15-14.30 pytania 

 

Panel III – Bezpieczeństwo energetyczne a samorząd terytorialny – panel ekspercko-naukowy

15.10 do 17.00 (przedstawiciele WFOŚiGW, NGO, naukowcy – pozyskiwanie środków na energię odnawialną walkę ze smogiem, działania w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa energetycznego)

17.00 Zamknięcie

Przy współpracy z Biurem Posła na Sejm RP Janem Krzysztofem Ardanowskim

oraz:

Patronat honorowy